Isabel Aljende

Isabel Aljende je čileansko-američka književnica rođena 1942. godine u Peruu. Aljende, čija se dela ponekad smeštaju u kontekst latinoameričkog "magijskog realizma", svetsku slavu stekla je romanima Kuća duhova i Grad zveri koji su postigli veliki komercijalni uspeh.

Politička previranja u njenoj domovini u velikoj su meri odredila i sam životni put Isabele Aljende: posle svrgavanja predsednika Salvadora Aljendea sa kojim je bila u rođačkim vezama bila je prinuđena da napusti Čile. Sličnu sudbinu doživljava još jednom, posle pada Augustea Pinočea. Od 1988. godine živi u Kaliforniji.

Aljende je dobitnica brojnih priznanja za književni rad, a često je od strane kritike imenovana za jednu od najčitanijih književnica na hispanskom govornom području.

U centru opusa Isabel ALjende nalazi se tema ženske sudbine: različitih mikroistorija u kojima se literarnim sredstvima istražuje uticaj velikih događaja i mitova na pojedinačne, intimne sudbine.