Porudžbinom od preko 3.000 RSD ostvarujete besplatnu dostavu!

Internet prodajno mesto www.kosmosknjige.rs je vlasništvo izdavačke kuće Kosmos izdavaštvo d.o.o. koje posluje u skladu sa važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji. 

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021) kupovina preko naše prodajne internet stranice smatra se prodajom na daljinu.

Robu koju poručite na našem sajtu možete platiti pouzećem. Kupljenu robu isporučujemo najkasnije od 5 do 7 dana putem kurirske službe Aks Express Kurir. Kupac koji potvrdi kupovinu preuzima obavezu plaćanja poručene robe.

Cena robe izražena je uz svaki artikl.

Cenovni benefiti i prodajni podsticaji (akcijska prodaja) obavlju se u skladu sa uslovima objavljenim na www.kosmosknjige.rs.

Kupac ima pravo na reklamaciju koji se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 88/2021) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 52/2019).

Korišćenje sajta www.kosmosknjige.rs

Na sajtu možete pogledati ponudu kao neregistrovan posetilac ili registrovan korisnik, bez obaveze da nešto kupite. Naš sajt možete koristiti informativno ili za kupovinu artikala koji su na sajtu objavljeni.

Uslovi i pravila se odnose na svakog posetioca sajta i svaki posetilac je dužan da ih pažljivo pročita i da ih prihvati. Prihvatanje ovde utvrđenih uslova i pravila od strane svakog pojedinačnog posetioca znači davanje saglasnosti posetioca da će u svemu poštovati i primenjivati ovde utvrđene uslove i pravila.

Zabranjena je upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja.

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće propise i zakone. Sadržaj sajta se ne sme menjati, distribuirati, umnožavati, prodavati, kopirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.

Zabranjeno je objavljivati na sajtu bilo kakav sadržaj koji je lažan, uvredljiv, preteći, vulgaran, kojim se vrši kleveta ili podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Kosmos izdavaštvo d.o.o. zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih informacija u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je korišćenje sajta radi preprodaje robe.

Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji sadrži viruse i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu uništiti, oštetiti ili ograničiti rad sajta ili prateće opreme.

Kosmos izdavaštvo d.o.o polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Kosmosknjige.rs internet knjižara može da uključuje i linkove na druge internet strane, a materijali na tim stranama su izvan kontrole Kosmos izdavaštvo d.o.o. i stoga Kosmos izdavaštvo d.o.o. nije odgovorno za sadržaj na tim stranama.

Sajt www.kosmosknjige.rs je prodajno mesto koje radi svakodnevno 24 sata. U vanrednim okolnostima prodajno mesto može biti nedostupno usled tehničkog održavanja sajta ili nepredviđenih okolnosti.

Kosmos izdavaštvo d.o.o zadržava pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na portalu bez prethodne najave.

Kosmos izdavaštvo d.o.o. ima pravo da otkaže poručenu robu uz slanje email-a ili telefonskim obaveštenjem poručioca, ukoliko je došlo do promene cene, nestanka na zalihama ili grube greške u ceni ili karakteristikama proizvoda prilikom unosa proizvoda.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Zakon u slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ukoliko kupac želi da odustane, zahtev za odustanak od kupovine podnosi pismenim putem slanjem email-a i obrasca za odustanak od ugovora na adresu [email protected].

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao zahtev/obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao zahtev, proizvod se više ne može vratiti.

Troškove vraćanja robe snosi kupac. Prilikom povraćaja robu je obavezno vratiti u ispravnom, nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun/faktura. Vraćanje robe vrši se isključivo preko odgovarajuće kurirske službe, robu ne možete ostaviti lično u nekom od prodajnih objekata.

Po prijemu proizvoda utvrđuje se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za oštećenja proizvoda koja su nastala kao rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, odnosno kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda usled rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je oštećenje proizvoda nastalo krivicom kupca, povraćaj sredstava će biti odbijen i proizvod će biti vraćen o trošku kupca.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku i to isključivo na tekući račun, s tim što trgovac može odložiti povraćaj sredstava dok ne dobije robu.

Link za preuzimanje obrasca za odustanak od ugovora možete pronaci na sledećem linku: Obrazac za odustanak od ugovora.

Izuzetak od prava na odustanak od ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, kada se radi o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja potvrđujete da ste upoznati sa nemogućnošću odustanka od kupovine poručenog sadržaja i plaćene pretplate, odnosno da ste saglasni da kupovinom gubite pravo na odustanak od ugovora.